S*Deltas

Sibiriska Katter

Källor

Sverak

Sällskapet för Sibirisk katt

Marie Hedrén, S*Milashka’s

Marie Holmberg, SE*Sessan

Malin Sundqvist, S*Dagdrivarn

 

 

Kontaktinformation

090-521 06  eller  070-831 87 31

Email:  deltaskatter@gmail.com

Adress:  Umeå, Sverige.

MADE WITH IN MUSEFREE.COM